Dịch vụ

CÁCH TẠO TK PAYPAL MUA HÀNG MỸ

Hướng dẫn Tạo tài khoản Paypal mua hàng Mỹ

 Tạo tài khoản paypal gồm 3 bước:
Các bạn cần chuẩn bị 1 thẻ visa hay master 1 email 1 một số điện thoại để kích hoạt